ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) vonatkoznak a Felícia megírja – M. Kiss Milánné Szél Felícia (jogtulajdonos vagy szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra valamint minden, a szolgáltató által a honlapról jelentkező megrendelővel kötött szerződésre, igényekre, vitákra.

Köszönöm, hogy tájékozódsz a megrendelés menetéről a honlapon és ezt a dokumentumot is alaposan átolvasod. Ha ettől eltérő feltételekkel szeretnél rendelni, kérlek még a megrendelés előtt külön e-mailben keress meg. A megrendelés online beküldésével elfogadod a jelen feltételeket is.

II. SZÖVEGÍRÁS

A weboldalon rendelhető szövegek és tartalmak mindegyike személyre szabottan, a megrendelővel való egyeztetés alapján készül.

II.1. A rendelés menete

A szöveg megrendelését egy igényfelmérés és a megrendelővel való pontos egyeztetés, szükség esetén tanácsadás előzi meg. Ennek során kiderül kinek és milyen célra készül a szöveg, mi a kivitelezés és a leszállítás végső határideje. Tisztázzuk a szöveg célját, hosszát, mennyiségét, árát.

Az első egyeztetés történhet személyesen, telefonon, messengeren vagy a felicia@feliciamegirja e-mail címen – ez utóbbi címen zajlik majd a további kapcsolattartás is.

Az elfogadott ajánlat után a szolgáltatás a fenti e-mail címen rendelhető meg. Ennek megküldése a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadását is jelenti. A megrendelés tényét a beküldés után e-mailben visszaigazolom.

A megrendelés beérkezése után a kért tartalmat az egyeztetéseknek és a megrendelésnek megfelelően írom meg/javítom ki. A folyamat magába foglalja a szöveg maximum kettő javítását és az esetleg nem általam végzett módosítások utáni egyszeri korrektúrát.

II.2. A fizetési késedelem következménye, vitarendezés

Amennyiben az elkészült anyag megfelelő a megrendelőnek, elküldöm neki a megadott e-mail címre a díjbekérőt, amely tartalmazza a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Szöveg csak akkor kerül a megrendelő tulajdonába, ha a szolgáltatási díjat kifizette. Amennyiben a díjbekérőben található határidőn belül nem érkezik meg a vételár, felszólítást küldök. 

 

III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN 

III.1. A Szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgyát képezi a szövegíráson túl valamennyi a honlapon aktuálisan megtalálható szolgáltatás és egyéb termék (ideértve a Cili vállalkozásfejlesztési szemináriuma c. képzést és a Vállalkozni művészet nevű előfizetéses szolgáltatást is) (a továbbiakban együttesen: „termék”). Minden termék azt a célt szolgálja, hogy a Megrendelő a vállalkozói kommunikáció és bizalomépítés terén több (ön)ismerettel rendelkezzen és azok birtokában hatékonyabban kommunikálhasson ügyfeleivel, vevőivel, közönségével és a partnereivel.

A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, szóban, postani levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

Ezen szerződés szerint a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót, hogy a Megrendelő által igénybe vett terméke(ke)t Szolgáltató a rendelkezésére bocsájtsa. A honlapon közzétett ajánlatokra vonatkozó szerződés a Felek között ráutaló magatartással, a megrendelő e-mail küldésével vagy megrendelő űrlap kitöltésével és leadásával jön létre.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

III.2. A megrendelés

A honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a megrendelő rendelkezésére. A termékhez járó kedvezményt vagy bónuszt a Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni.

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

  • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév); e-mail cím;
  • Számlázási adatok: cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); adószám.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett rendeléseket és regisztrációkat indoklás nélkül visszamondja vagy elutasítsa. Erről e-mailben küld tájékoztatót a Megrendelő számára.

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. A termék megvásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő elektronikusan kapja meg. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalm  iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

III.3. Megbízási díj, teljesítés, számlázás

Az igénybe venni kívánt termék(ek)ről a Szolgáltató egyszeri, havi vagy éves díjra jogosult a terméktől és a Megrendelő választásától függően (amely megrendelő űrlapon ez a választási lehetőség adott). A megrendelés pontos díját az adott megrendelő oldalon lévő megrendelő űrlap szabja meg.

A honlapon leadott megrendeléseket banki átutalással vagy online fizetéssel lehet rendezni. A lehetséges fizetési módokról az adott megrendelési űrlapon lehet tájékozódni. Banki átutalás esetén a megrendelésről szóló visszaigazoló üzenetben találhatóak meg az átutaláshoz szükséges információk és határidők.

Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelőnek meg kell adnia az érvényes bankkártyaadatait külső szolgáltató felületén, ezzel egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Felek kijelentik, hogy a megrendeléshez kapcsolódó bankkártyás fizetési lehetőséget, a SimplePayt az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) üzemelteti. A fizetés az üzemeltető biztonságos honlapjára történő átirányítással történik.

Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelő elfogadja, hogy a megrendeléskor bekért adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím és számlázási cím adatok. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Ismétlődő fizetés esetén, a megrendelő űrlap kitöltése és leadása után a Szolgáltató a havonta vagy évente esedékes díjat előre, a SimplePayt üzemeltető szolgáltatón keresztül terheli a Megrendelő bankkártyájára. A kártyaadatok titkosított formában, token segítségével továbbítódnak, így sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

Az ismétlődő fizetés a Vállalkozni művészet online szolgáltatáshoz kapcsolódik. Az ismétlődő fizetés ezen az űrlapon mondható le. A kifizetett időszak végéig a Megrendelő hozzáfér a szolgáltatás részeihez, ezután több bankkártyaterhelés nem történik, valamint a hozzáférését visszavonom.

A díj levonását követő 15 napon belül Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a megrendelésről, amelyet elektronikus úton juttat el a Megrendelő számára.

 

IV. Felnőttképzésnek minősülő szolgáltatások esetén

A bejelentés köteles képzési szolgáltatásaimat a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben (továbbiakban Fktv.) meghatározottak alapján végzem, felnőttképzési nyilvántartási számom: B/2020/000225.

Az aktuális képzési kínálatomat és a hozzájuk tartozó árakat a www.feliciamegirja.hu weboldalamon olvashatod, valamint a vállalkozói facebook oldalamon tekintheted meg.

Az aktuális kurzusaimra jelentkezni a www.feliciamegirja.hu weboldalon található online jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével vagy e-mailben lehet. Tájékoztatlak, hogy jogszabályi kötelezettségeim miatt jelentkezésedet csak a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével tudom elfogadni. Az adatszolgáltatási kötelezettségeim miatt jelentkezésednek legkésőbb a választott képzést megelőző harmadik munkanapon éjfélig kell beérkeznie, különben a jelentkezésedet nem tudom elfogadni.

Jelentkezésed után, az általad megadott e- mail címre, részletes felnőttképzési tájékoztatót, valamint díjbekérőt küldök a számodra. A tájékoztató az Fktv. szerint tartalmazza a felnőttképzési jogviszony létrejöttéhez szükséges információkat. A felnőttképzési jogviszony a kiküldött dokumentum visszaküldésével jön létre.

A képzésekre a hely biztosítása a képzés teljes díja vagy az első részlet átutalása után válik véglegessé.

A felnőttképzési programok személyes vagy online (zoom/messenger/skype rendszer) részvétellel valósulnak meg, a programok időtartama, óraszáma miatt hiányzás nem megengedett.

Betegség vagy hiányzás esetén a képzés díja egy választott másik program díjából levonásra kerül. A hiányzást írásban (email) vagy telefonon kérem előre, de legalább a képzés kezdete előtt egy órával jelezni, jelzés hiányában a képzés díját nem áll módomban beszámítani.

Abban az esetben, ha a felnőttképzési program az én hibámból nem tud megvalósulni, akkor az a résztvevőkkel egyeztetett, későbbi időpontban pótlásra kerül. Amennyiben a későbbi időpont a résztvevők valamelyikének nem megfelelő, akkor a képzés díja egy másik program díjába beszámítható, illetve ha semmilyen megoldás nem megfelelő, akkor visszafizetem. 

 

V. Elállás, felelősség

V.1. Elállás

Elektronikus termék esetén az elállás nem lehetséges. Az Vállalkozni művészet szolgáltatás esetén a Megrendelő a szerződés felmondását elektronikus úton, a felicia@feliciamegirja.hu címre küldött nyilatkozattal teheti meg. A nyilatkozat az alábbi információkat tartalmazza: Megrendelő neve és e-mail címe, a szerződés bontásának kért ideje.

 

V.2. Felelősség

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget

  • olyan működési hibáért, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapján a megrendelését leadja;
  • Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért;
  • a termékek és szolgáltatások által megszerzett tudás felhasználásából eredő, a Megrendelőt ért károkért;
  • a Megrendelő által nem megfelelően megadott adatokért. A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok és információk alapján jár el és nyújtja a szolgáltatást, így a pontos adatszolgáltatás nélkülözhetetlen, amely betartása a Megrendelő feladata és felelőssége;
  • a vis major eseményekért, valamint a vis major események által okozott, előre nem látott társadalmi, gazdasági körülményeket érintő változások miatti, teljesülést érintő módosulásokért és / vagy lehetetlenülésekért.

 

V.3. Vis major

Vis major események lehetnek – különösen, de nem kizárólagosan – a következők: háború, polgárháború, tűz, robbanás, munkavállalók üzemből való kizárása, üzletmenet félbeszakadása, áramszünet, környezeti katasztrófa, járvány valamint a felek befolyásolási hatáskörén kívül álló bármely más esemény vagy ok. 

Amennyiben a felek bármelyike a megállapodásban megfogalmazott kötelezettségét vis major miatt nem tudja teljesíteni, úgy ez nem minősül szerződésszegésnek, kivéve, ha a szerződést már a vis major fennállása alatt kötötték, és tisztában voltak a szerződés szerint őket terhelő és teljesítendő kötelezettségek tartalmával. 

A vis major esemény miatt szenvedő fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni a késedelem vagy leállás okairól, és ezzel egyidőben megfelelően bizonyítani a vis major eseményre vonatkozó állítását. 

Amennyiben a vis major eseményre hivatkozó fél a vis major következtében csak többletköltségek felmerülése mellett képes kötelezettségei teljesítésére, úgy e többletköltségeket a másik féllel előzetesen egyeztetni kell, és megtérítésüket ennek függvényében kell rendezni.

 

V.4. Titoktartás

A Szolgáltatót és a Megrendelőt a jelen Általános Szerződési Feltételekkel és egymás működésével kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli. Felek együttműködésük vonatkozásában bizalmas információnak tekintenek minden olyan információt, amely őket leszámítva nem ismert széles körben, és amelyekkel kapcsolatban valamely félnek kizárólagos joga van, vagy amelyet a felek Bizalmas Információként jelöltek meg. Ez független attól, hogy a kérdéses információt vagy anyagot a felek egymás között a jelen Általános Szerződési Feltételek által létrehozott kapcsolat folytán vagy azzal összefüggésben történő információcsere során tudtak meg, és független attól is, hogy a közlő fél szándékosan feltárta-e az információt vagy anyagokat (Bizalmas Információ).

Ekképpen Bizalmas Információ tárgyát képezi a Megrendelő által átadott valamennyi információ, valamint a Szolgáltató által kifejlesztett és a Megrendelő részére átadott összes dokumentum és az azok mögötti összes eljárás és elv is.

A Szolgáltató és a Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján tudomásukra jutott Bizalmas Információt bizalmasan kezelik, és az érintett fél megfelelő felhatalmazással ellátott képviselőjének világos és kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen harmadik személynek nem hozzák tudomására vagy vele nem közlik, illetőleg a közlés korlátozott céljain kívül semmilyen más célra nem használják, és nem közlik. A titoktartási kötelezettség a feleket időkorlát nélkül terheli a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti együttműködésük megszűnését követően is.

 

VI. ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS

A honlap látogatója mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (kapcsolatfelvétel, adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített vevői adatokat nyilvántartsa. A megrendelőkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles tevékenység. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezelem, harmadik személynek nem adom át, kivéve a jogszabályok miatt felmerülő szükséges eseteket (pl. könyvelés). Kijelentem, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogom a kapott adatokat kezelni és nyilvántartani.

 

Az adatkezelésre külön Jogi nyilatkozat irányadó, melyet ITT találsz.

 

A honlapon történő böngészéssel megszerzett információk – a külön engedélyem nélkül – csak magáncélra használhatóak. A honlap tartalma a jogtulajdonos szerzői és szellemi tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a honlap tartalma üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználása, hasznosítása, átvétele, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, átdolgozásához vagy egyéb felhasználása nem engedélyezett.

 

VII. A JOGTULAJDONOS ÉS SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: M. Kiss Milánné Szél Felícia

Székhelye: 1224 Budapest, Mátyás Király u. 16.

Adószáma: 67862157-1-43

Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, igénybejelentés:
felicia@feliciamegirja.hu

Telefonszám: +36 30 9848 752

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com