ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Köszönöm, hogy tájékozódsz a megrendelés menetéről a honlapon és ezt a dokumentumot is alaposan átolvasod. Ha ettől eltérő feltételekkel szeretnél rendelni, kérlek még a megrendelés előtt külön e-mailben keress meg. A megrendelés online beküldésével elfogadod a jelen feltételeket is.

 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) vonatkoznak a Felícia megírja – M. Kiss Milánné Szél Felícia (jogtulajdonos vagy „Szolgáltató”) által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, termékekre valamint minden, a szolgáltató által a honlapról jelentkező Felhasználóvel kötött szerződésre, igényekre, vitákra.

Felhasználó az a természetes személy, aki az általam nyújtott szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi a Felícia megírja internetes áruházban, azaz terméket/szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (továbbiakban: „Felhasználó”).

 

 

II. KÖNYV / E-BOOK

A megrendelések leadása a Felícia megírja internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.feliciamegirja.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem fogadok el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat szintén elektronikus úton küldjük el a Felhasználók részére.  A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó.

Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért az engem illető felelősségre a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

A „Megrendelem” gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Felhasználó adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

A könyvekre leadott megrendeléseket online kártyás fizetéssel lehet rendezni. Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználónak meg kell adnia az érvényes bankkártyaadatait külső szolgáltató felületén, ezzel egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Felek kijelentik, hogy a megrendeléshez kapcsolódó bankkártyás fizetési lehetőséget, a SimplePayt az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) üzemelteti. A fizetés az üzemeltető biztonságos honlapjára történő átirányítással történik.

Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy a megrendeléskor bekért adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím és számlázási cím adatok. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználó az által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn – de legkésőbb egy héten – belül megkapja.

 

E-könyvek: a webáruházban e-könyvek megvásárlására is adott a lehetőség a szolgáltatás ellenértékének megfizetése (vásárlás) esetén. Az e-könyvek a kosárba tétel után más digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatással („virtuális termékkel”) azonos módon, azoktól függetlenül vagy azokkal egy kosárban, a (fizikai) termékektől külön, kizárólag online előre fizetéssel és elektronikus számlázással rendelhetőek meg. Az e-könyv a megrendelés befejezése után néhány percen belül e-mailben érkezik meg a Felhasználó címére.

A könyvekre, e-könyvekre és egyéb termékekre leadott megrendelésekről kiállított elektronikus számlát a rendelés teljesítése után a vásárláskor megadott e-mail címre küldjük ki. A számlázóprogram az elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.

Amennyiben a Felhasználó által kiválasztott futárszolgálat a tevékenységi körömön kívül eső okból nem képes a megrendelés leadásakor jelzett határidőben vagy a tőle elvárható minőségben kiszállítani a megrendelt terméket, úgy a megfelelő időben történő szállítás érdekében másik szolgáltatónak adom át a kiszállítandó csomago(ka)t, amelyről a módosítás tényének és okának megjelölésével a kézbesítésről szóló e-mailben tájékoztatom a Felhasználót.

 

Elállási jog: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A fogyasztónak minősülő vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (06309848752), e-mailben (felicia@feliciamegirja.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a részemre

A fogyasztónak minősülő vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a postacímemre, és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet velem szemben. Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti.

 

Igyekszem mindent megtenni azért, hogy az oldalaimon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, 0 v. 1 Ft-os, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet számomra nem keletkeztet. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

 

 

 

III. TANÁCSADÁS ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN

 

III.1. A Szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgyát képezi a honlapon aktuálisan megtalálható szolgáltatás és egyéb termék (a továbbiakban együttesen: „termék”). Minden termék azt a célt szolgálja, hogy a Felhasználó a vállalkozói kommunikáció és bizalomépítés terén több (ön)ismerettel rendelkezzen és azok birtokában hatékonyabban kommunikálhasson ügyfeleivel, vevőivel, közönségével és a partnereivel.

A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton (honlapon vagy e-mailben) lehetséges leadni. Az egyéb módon, így különösen telefonon, szóban, postani levélben leadott megrendeléseket nem fogadom el.

Ezen szerződés szerint a Felhasználó megbíz engem, hogy a Felhasználó által igénybe vett terméke(ke)t a rendelkezésére bocsájtsam. A honlapon közzétett ajánlatokra vonatkozó szerződés a Felek között ráutaló magatartással, a Felhasználó e-mail küldésével vagy Felhasználó űrlap kitöltésével és leadásával jön létre.

 

III.2. A megrendelés

A honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. A termékhez járó kedvezményt vagy bónuszt bármikor és bármilyen formában jogosult vagyok egyoldalúan – saját mérlegelésem alapján – módosítani vagy akár megszüntetni.

A termékek megrendelésekor Felhasználó az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

  • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév); e-mail cím;
  • Számlázási adatok: cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); adószám.

Fenntartom a jogot, hogy a beérkezett rendeléseket és regisztrációkat indoklás nélkül visszamondjam vagy elutasítsam. Erről e-mailben küldök tájékoztatót a Felhasználó számára.

A termék megrendelését követően a Felhasználó e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. A termék megvásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát Felhasználó elektronikusan kapja meg. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalok. A tőlem telhető legnagyobb gondossággal kezelem a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalok.

 

III.3. Megbízási díj, teljesítés, számlázás

Az igénybe venni kívánt termék(ek)ről egyszeri, havi vagy éves díjra vagyok jogosult a terméktől és a Felhasználó választásától függően (amely Felhasználó űrlapon ez a választási lehetőség adott). A megrendelés pontos díját az adott Felhasználó oldalon lévő Felhasználó űrlap szabja meg.

A honlapon leadott megrendeléseket banki átutalással vagy online fizetéssel lehet rendezni. A lehetséges fizetési módokról az adott megrendelési űrlapon lehet tájékozódni. Banki átutalás esetén a megrendelésről szóló visszaigazoló üzenetben találhatóak meg az átutaláshoz szükséges információk és határidők.

Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználónak meg kell adnia az érvényes bankkártyaadatait külső szolgáltató felületén, ezzel egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Felek kijelentik, hogy a megrendeléshez kapcsolódó bankkártyás fizetési lehetőséget, a SimplePayt az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) üzemelteti. A fizetés az üzemeltető biztonságos honlapjára történő átirányítással történik.

Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó elfogadja, hogy a megrendeléskor bekért adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím és számlázási cím adatok. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

IV. Felnőttképzésnek minősülő szolgáltatások esetén

A bejelentés köteles képzési szolgáltatásaimat a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben (továbbiakban Fktv.) meghatározottak alapján végzem, felnőttképzési nyilvántartási számom: B/2020/000225.

Az aktuális képzési kínálatomat és a hozzájuk tartozó árakat a www.feliciamegirja.hu weboldalamon olvashatod, valamint a vállalkozói facebook oldalamon tekintheted meg.

Az aktuális kurzusaimra jelentkezni a www.feliciamegirja.hu weboldalon található online jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével vagy e-mailben lehet. Tájékoztatlak, hogy jogszabályi kötelezettségeim miatt jelentkezésedet csak a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével tudom elfogadni. Az adatszolgáltatási kötelezettségeim miatt jelentkezésednek legkésőbb a választott képzést megelőző harmadik munkanapon éjfélig kell beérkeznie, különben a jelentkezésedet nem tudom elfogadni.

Jelentkezésed után, az általad megadott e-mail címre részletes felnőttképzési tájékoztatót, valamint díjbekérőt küldök a számodra. A tájékoztató az Fktv. szerint tartalmazza a felnőttképzési jogviszony létrejöttéhez szükséges információkat. A felnőttképzési jogviszony a kiküldött dokumentum visszaküldésével jön létre.

A képzésekre a hely biztosítása a képzés teljes díja vagy az első részlet átutalása után válik véglegessé.

A felnőttképzési programok személyes vagy online (zoom/messenger/skype rendszer) részvétellel valósulnak meg, a programok időtartama, óraszáma miatt hiányzás csak személyes egyeztetéssel megengedett.

Hiányzás esetén a képzés díja egy választott másik program díjából levonásra kerül. A hiányzást írásban (email) vagy telefonon kérem előre, de legalább a képzés kezdete előtt 24 órával jelezni, jelzés hiányában a képzés díját nem áll módomban beszámítani.

Abban az esetben, ha a felnőttképzési program az én hibámból nem tud megvalósulni, akkor azt a résztvevőkkel egyeztetett, későbbi időpontban pótoljuk. Amennyiben a későbbi időpont a résztvevők valamelyikének nem megfelelő, akkor a képzés díja egy másik program díjába beszámítható, illetve ha semmilyen megoldás nem megfelelő, akkor visszafizetem.

 

 

 V. Felelősség

 

Kijelentiem, hogy nem vállalok felelősséget

  • olyan működési hibáért, amely meggátolja a Felhasználót, hogy a honlapomon a megrendelését leadja;
  • Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért;
  • a Felhasználó által nem megfelelően megadott adatokért. Mindig a Felhasználó által rendelkezésemre bocsátott adatok és információk alapján járok el és nyújtom a szolgáltatást, így a pontos adatszolgáltatás nélkülözhetetlen, amely betartása a Felhasználó feladata és felelőssége.
  • a Felhasználó által adott megtévesztő, manipulatív információkért sem. Az általam nyújtott szolgáltatások nem lehetnek hatékonyak, ha a Felhasználó nem törekszik az őszinteségre, önvizsgálatra és tényleges fejlődésre.
  • a vis major eseményekért, valamint a vis major események által okozott, előre nem látott társadalmi, gazdasági körülményeket érintő változások miatti, teljesülést érintő módosulásokért és / vagy lehetetlenülésekért.

 

V.1. Vis major

Vis major események lehetnek – különösen, de nem kizárólagosan – a következők: háború, polgárháború, tűz, robbanás, munkavállalók üzemből való kizárása, üzletmenet félbeszakadása, áramszünet, környezeti katasztrófa, járvány valamint a felek befolyásolási hatáskörén kívül álló bármely más esemény vagy ok.

Amennyiben a felek bármelyike a megállapodásban megfogalmazott kötelezettségét vis major miatt nem tudja teljesíteni, úgy ez nem minősül szerződésszegésnek, kivéve, ha a szerződést már a vis major fennállása alatt kötötték, és tisztában voltak a szerződés szerint őket terhelő és teljesítendő kötelezettségek tartalmával.

A vis major esemény miatt szenvedő fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni a késedelem vagy leállás okairól, és ezzel egyidőben megfelelően bizonyítani a vis major eseményre vonatkozó állítását.

Amennyiben a vis major eseményre hivatkozó fél a vis major következtében csak többletköltségek felmerülése mellett képes kötelezettségei teljesítésére, úgy e többletköltségeket a másik féllel előzetesen egyeztetni kell, és megtérítésüket ennek függvényében kell rendezni.

 

V.2. Titoktartás

A Felhasználót és engem a jelen Általános Szerződési Feltételekkel és egymás működésével kapcsolatosan kölcsönös titoktartási kötelezettség terhel. Felek együttműködésük vonatkozásában bizalmas információnak tekintenek minden olyan információt, amely őket leszámítva nem ismert széles körben, és amelyekkel kapcsolatban valamely félnek kizárólagos joga van, vagy amelyet a felek Bizalmas Információként jelöltek meg. Ez független attól, hogy a kérdéses információt vagy anyagot a felek egymás között a jelen Általános Szerződési Feltételek által létrehozott kapcsolat folytán vagy azzal összefüggésben történő információcsere során tudtak meg, és független attól is, hogy a közlő fél szándékosan feltárta-e az információt vagy anyagokat (Bizalmas Információ).

Ekképpen Bizalmas Információ tárgyát képezi a Felhasználó által átadott valamennyi információ, valamint az általam kifejlesztett és a Felhasználó részére átadott összes dokumentum és az azok mögötti összes eljárás és elv is.

A Felhasználó és én a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján tudomásunkra jutott Bizalmas Információt bizalmasan kezeljük, és az érintett fél megfelelő felhatalmazással ellátott képviselőjének világos és kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen harmadik személynek nem hozzuk tudomására vagy vele nem közlöjük, illetőleg a közlés korlátozott céljain kívül semmilyen más célra nem használjuk, és nem közöljük. A titoktartási kötelezettség a feleket időkorlát nélkül terheli a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti együttműködésük megszűnését követően is.

 

VI. ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS

A honlap látogatója mint Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a Felhasználó által megadott és a felek közötti eljárásban (kapcsolatfelvétel, adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített vevői adatokat nyilvántartsa. A Felhasználókről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles tevékenység. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezelem, harmadik személynek nem adom át, kivéve a jogszabályok miatt felmerülő szükséges eseteket (pl. könyvelés). Kijelentem, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogom a kapott adatokat kezelni és nyilvántartani.

Amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult, akkor jogosult vagyok a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni. Nem vagyok köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

Az általam használt rendszer a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az adatkezelésre külön Jogi nyilatkozat irányadó, melyet ITT találsz.

 

A honlapon történő böngészéssel megszerzett információk – a külön engedélyem nélkül – csak magáncélra használhatóak. A honlap tartalma a jogtulajdonos szerzői és szellemi tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a honlap tartalma üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználása, hasznosítása, átvétele, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, átdolgozásához vagy egyéb felhasználása nem engedélyezett.

 

Fenntartom a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, amely esetben semmilyen formában sem vállalok felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület:

1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.;

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10

Telefonszáma: (1) 488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlapcím: www.bekeltet.hu

 

 

VII. A JOGTULAJDONOS ÉS SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: M. Kiss Milánné Szél Felícia

Székhelye: 1224 Budapest, Mátyás Király u. 16.

Adószáma: 67862157-1-43

Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, igénybejelentés:
felicia@feliciamegirja.hu

Telefonszám: +36 30 9848 752

 

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com